Przestrzegaj zasad BHP!

Podczas przebywania na terenie szkoły, prosimy uczniów o rygorystyczne przestrzeganie środków ostrożności: – zachowanie dystansu między osobami, co najmniej 1,5 m; – osłona ust i nosa; – dezynfekcja rąk.

Prosimy, aby opiekunowie uczniów nie wchodzili do budynku szkoły. Wyjątkiem będzie rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ po inauguracji i pasowaniu na ucznia, jeden rodzic ze swoim dzieckiem (dotyczy uczniów z klas 1-3) będzie mógł wejść do budynku szkoły, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa zarówno na korytarzu oraz w klasie.

W związku z powrotem dzieci do szkoły i w trosce o ich bezpieczeństwo, proszę o wyposażenie swojego dziecka w mini przyłbicę oraz maseczkę.