Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 nastąpi według harmonogramu:

Godz. 9:00-10:30 – klasy I, II, III

Godz. 11:00 – 12:00 – klasy IV-VIII