MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY EMOCJA WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

W tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiliśmy do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja, którego celem jest wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Projekt zwraca uwagę na to, że ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem , zachowaniem czy kolorem skóry. Musimy pamiętać , że istnieje wiele różnic , których nie widać na pierwszy rzut oka. Ludzie, którymi się otaczamy mogą cierpieć na autyzmu, głuchotę lub cały szereg innych niewidocznych schorzeń, dlatego tak ważne jest kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli nam na wykształcenie odpowiednich postaw empatii wobec inności.