Włączamy się w akcję: Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. 

Internet to potężne narzędzie, bez którego dzisiaj nie potrafimy wyobrazić sobie pracy, nauki ani rozrywki. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niesie on ze sobą również wiele zagrożeń.

Przyłączając się do akcji w szkole na zajęciach informatyki przeprowadzone zostaną w lutym lekcje poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci.