Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nehrybce na rok szkolny 2021/2022
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nehrybce, dla której Gmina Przemyśl jest organem prowadzącym trwa od 1 marca do 31 marca 2021 r. Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Serdecznie zapraszamy !