CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

Uczniowie klas I-III naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 realizują projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci. Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas I-III.
Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębiają wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę. Przewodnią postacią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie, w którym mieszka dziecko. Poprzez udział w projekcie uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe, dzięki którym będą umieli podejmować ważne decyzje i przewidywać skutki swoich zachowań.

ZOBACZ PREZENTACJĘ >>>