Zajęcia z OSP

Po czternastu miesiącach od pierwszego spotkania wreszcie rozpoczęliśmy długo oczekiwane przez dzieci zajęcia dla Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP działającej przy Szkole Podstawowej w Nehrybce.
Szkolenie przeprowadzili druhowie z miejscowej OSP. Dzisiaj kadeci wykazali się wiedzą na temat zachowania się podczas pożaru i innych zdarzeń losowych. Zostali zapoznani z podstawowymi środkami gaśniczymi i sposobami ich użycia.
Odbyło się także szkolenie musztry.
Dzieci poznały historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz cele jej działalności.
Zapraszamy na zajęcia wszystkich kadetów oraz inne chętne dzieci. Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 5 czerwca o godzinie 9.00.