Uroczyste pożegnanie Absolwentów

Niełatwe są chwile rozstania, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach. Moment opuszczenia szkolnych murów to szczególna chwila nie tylko dla Uczniów, ale również dla Grona Pedagogicznego.Dnia 24 czerwca o godzinie 10.15 pożegnaliśmy klasę ósmą Szkoły Podstawowej w Nehrybce. W trakcie uroczystości nie zabrakło chwil wzruszeń i słów podziękowań dla Nauczycieli i Rodziców. Pani Dyrektor – Małgorzata Rysak oraz wychowawca klasy – Pan Lech Kaczor – zwracając się do Absolwentów podkreślili, że czas ich edukacji w szkole podstawowej przypadł na trudne chwile – czas pandemii. Jednak wyrazili swoje uznanie dla tego, jak poradzili sobie, docierając do końca tego etapu. Pani dyrektor podziękowała także Nauczycielom, którzy towarzyszyli klasom ósmym, niemal od zerówki aż po klasę ostatnią, za włożony trud, by wykształcić Absolwenta gotowego podjąć nowe wyzwania. Natomiast Rodzicom – za wspieranie szkoły w trudach codziennego kształcenia ich pociech.