CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki

W roku szkolnym 2021-2022 Nauczyciele i Uczniowie klas 1, 2 i 3 w ramach innowacji biorą udział w III edycji projektu edukacyjnego CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.
Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
W projekcie zrealizujemy przede wszystkim:
Priorytet 2
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Priorytet 4
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
Priorytet 5
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności
– rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.