Kolejne spotkanie z Projektorem.

2.11. uczniowie uczestniczyli w kolejnej części warsztatów IT for SHE KIDS. W zajęciach brały udział zainteresowane osoby ponieważ w szkole był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dash i Dot dostarczyli wielu wrażeń i uśmiechu.