INFORMACJA DLA RODZICÓW

Na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej informuję, że wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023 zostały pozytywnie rozpatrzone.
W dniu 11.04.2022 r. lista kandydatów została wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole do publicznej wiadomości.
Liczba wolnych miejsc – 7
Małgorzata Rysak
Dyrektor szkoły