Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji.

W ramach programu walki z analfabetyzmem 8 września został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji – podkreśla on znaczenie programu ONZ „Edukacja dla wszystkich” oraz jest okazją do uhonorowania osób walczących o dostęp do edukacji na całym świecie. Doceniajmy zatem łatwość dostępu do edukacji dla każdego z nas i czerpmy z niego jak najwięcej.