Bezpieczna droga do szkoły

Wizyta Policji w klasie pierwszej, połączona z pogadanką na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze, w miejscach publicznych oraz podczas podróży samochodem.