Akcja „Sprzątanie Świata”.

„Sprzątanie Świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczą, w ramach działań wolontariackich, wszyscy Ci, którym nie jest obojętny los naszej planety. W tym roku włączyli się do niej również nasi wychowankowie, którzy zadbali o to, aby na drodze do szkoły i na jej terenie było żadnych śmieci.