ODWIEDZAMY CMENTARZE

W dniu 28.10.2022 r. uczestniczyliśmy w rajdzie historycznym: „Pamiętamy – cmentarze odwiedzamy”. Podczas wycieczki odwiedziliśmy:  Cmentarz Żydowski, Cmentarz Wojskowy Komunalny, Niemiecki cmentarz wojskowy z II wojny światowej, Cmentarz wojenny żołnierzy austro – węgierskich z I wojny światowej, Cmentarz Legionistów. Na Głównym Cmentarzu w Przemyślu zapoznaliśmy się z informacjami i historiami dotyczącymi ciekawych postaci spoczywających na tej nekropolii.
Nie mogliśmy zapomnieć o naszej pani kierownik szkoły – Jadwidze  Chmielewskiej. Jej pracę i zasługi dla szkoły w Nehrybce pamiętają najstarsi mieszkańcy miejscowości. Zapaliliśmy symboliczne znicze w dowód naszej pamięci i szacunku.
Sprzyjająca aura pogodowa sprawiła, iż wycieczka się udała, a my wróciliśmy do szkoły zadowoleni z dobrze wypełnionego obowiązku.
#szkolapamieta