XXXVIII Wojewódzki  Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych – Przemyśl 2022

 

    W krasomówczych zmaganiach  rywalizowali ze sobą najlepsi młodzi mówcy z  naszego województwa. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VIII Emilia Grochala, która  zaprezentowała tekst własnego autorstwa, pt. „Niespodziewane spotkanie”, przedstawiając tematykę związaną z walorami naszego regionu, jego zabytkami i historią.
Konkurs krasomówczy należał do jednego z trudniejszych, ponieważ jurorzy w ściśle określonym czasie nie tylko oceniali  umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim, bogactwo języka i jego barwność, ale także logiczne formułowanie myśli, płynność oraz poprawność wyrażania się i sugestywność wypowiedzi, a także kontakt wzrokowy z kamerą.
    Poziom tegorocznych wystąpień był bardzo wysoki i wyrównany, a każda mowa niezwykle interesująca i barwna.