ESA czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoła w Nehrybce przystąpiła do projektu ESA. Zajęciami objęci są uczniowie ze wszystkich klasach naszej szkoły. Projekt jest dostoswany zarówno do uczniów klas I-III oraz starszych IV-VIII.

ESA czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, w którym wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza. Należymy do sieci zaangażowanych szkół i przedszkoli, która stopniowo obejmuje obszar całej Polski. Na budynku szkoły został zamontowany miernik zanieczyszczenia powietrza, który wzbudza wielkie zainteresowanie. Dzięki projektowi edukacyjnemu uczniowie ich rodzice poszerzą wiedzę na temat smogu, zagrożeń z nim związanych oraz jak mu przeciwdziałać. Podczas realizacji nauczyciele i uczniowie mają dostęp do Serwisu e-learningowego eduESA, który jest platformą do cyfrowej edukacji ekologicznej. Kursy ESA są inspiracją dla nauczyciela do prowadzenia lekcji o ochronie powietrza. Z kolei e-lekcje pozwalają uczniom dowiedzieć się, skąd się biorą zanieczyszczenia w powietrzu, jak wpływają na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać. Materiały są podzielone na etapy edukacyjne oraz dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Szkoła jest EKO, już kolejny rok prowadzi działania ekologiczne. Przykładowe działania to udział w programie Biznes kontra Smog i segregacja odpadów.

#EdukacyjnaSiećAntysmogowa