DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE

W ramach ogólnopolskich obchodów DBI uczennice klasy 8 zaprezentowały młodszym koleżankom i kolegom wiadomości propagujące bezpieczny dostęp do zasobów internetowych oraz promowały pozytywne wykorzystywanie Internetu a także omówiły zagrożenia czyhające na jego użytkowników.
Zapraszamy uczniów do czynnego udziału w kolejnych działaniach.