Gminny Konkurs matematyczny dla klas trzecich rozstrzygnięty.

Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono 2 laureatów są nimi:
Garbowski Tymon z Zespołu Szkół w Nehrybce i Zawadowicz Patryk z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łętowni.
Uczniowie Ci będą reprezentować Gminę Przemyśl podczas powiatowego konkursu ,,VI Spotkania Matematyczne”.
W konkursie dodatkowo zostaną nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół w Ujkowicach, którzy otrzymali jako kolejni najwyższą ilość punktów.
W gminnym konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas III Szkół Gminy Przemyśl.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
W etapach szkolnych na terenie Gminy Przemyśl wzięło udział 73 uczniów.