Finał powiatowego konkursu ,,VI Spotkanie Matematyczne”

– Tymon Garbowski – Zespół Szkół w Nehrybce
– Patryk Zawadowicz – Zespół Szkolno Przedszkolny w Łętowni
Laureaci Gminnego Konkursu Matematycznego będą reprezentować
Gminę Przemyśl 9 maja 2023 roku podczas Finału powiatowego konkursu
,,VI Spotkanie Matematyczne” w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu (główny budynek – ,,zielona” sala gimnastyczna)
w godz. 9.00 – 10.30.