Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego oraz miasteczka ruchu drogowego!!

28 maja 2023 r. odbyło się w naszej szkole oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego oraz miasteczka ruchu drogowego ⚽️🏀🏐 🚴‍♂️
Spełniło się nasze marzenie. Teraz uczniowie mają komfortowe warunki do uprawiania kilku dyscyplin sportowych.
⚽️🏀🏐🚴‍♂️ Inwestycja zawiera w swojej przestrzeni, m.in. boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także miasteczko ruchu drogowego.
🏀 Dyrektor szkoły Małgorzata Rysak-Kozyra powitała przybyłych gości i przedstawicieli władz centralnych, powiatowych i samorządowych, którzy przyczynili się zrealizowania inwestycji.
🏐 W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała Panu Andrzejowi Hukowi Wójtowi Gminy Przemyśl oraz Radnym za podjęcie działań, które przyczyniły się do powstania nowoczesnej infrastruktury sportowej. Zbudowane obiekty będę służyć rozwojowi sportu, a także staną się miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu.
⚽️ W tej ważnej uroczystości- dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców -wzięli udział przybyli goście:
Ksiądz Andrzej Pawlik proboszcz parafii w Nehrybce,
Marek Rząsa – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski,
Pani Alina Huk –Radna Powiatu Przemyskiego,
Pan Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl,
Pan Marek Wasiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl,
Pan Jan Smyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przemyśl,
Pani Janina Kwiatkowska – Radna Gminy Przemyśl,
Pani Maria Olszańską – Radna Gminy Przemyśl,
Pani Małgorzata Miczałowska – Radna Gminy Przemyśl,
Pani Anna Kurasiewicz – Radna Gminy Przemyśl,
Pani Celina Świątyniowska – Radna Gminy Przemyśl,
Pan Jan Koniuszy – Radny Gminy Przemyśl
Pani Ewa Markowicz – Skarbnik Gminy Przemyśl,
Pan Adam Kania – sołtys miejscowości Nehrybka,
Pani Monika Horochowik – Dyrektor Zespołu Szkół w Grochowcach,
Pani Angelika Goraś – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łętowni,
Pani Katarzyna Grabka – Przewodnicząca Rady Rodziców,
Pani Katarzyna Drymajło – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Nehrybce,
Pan Rafał Janowski oraz Pan Edward Kołodziejski.
🚴‍♂️Głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali otwarcia obiektów oraz podkreślili rolę oddanych do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności.
🚴‍♂️⚽️🏀🏐 Po uroczystym przecięciu wstęgi nowo otwartego boiska i miasteczka ruchu drogowego nastąpiło poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza Andrzeja Pawlika.
⚽️ Po złożonym przyrzeczeniu uczniów i programie artystycznym odbył się pierwszy wyczekiwany mecz pomiędzy uczniami a rodzicami.
🚴‍♂️⚽️🏀🏐 Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w życie naszej szkoły.