ŚLUBOWANIE ÓSMOKLASISTÓW I PRZEKAZANIE SZTANDARU

Dzisiaj w czasie akademii pożegnania klasy ósmej absolwenci Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zapewnilii dbać o honor
i tradycje szkoły, zawsze przestrzegać zasad „fair – play”, a zdobytą wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym –
swoim życiu oraz zawsze pracować sumiennie i uczciwie.
Następnie ósmoklasiści przekazali Sztandar Szkoły pod opiekę przedstawicielom klasy siódmej. Przyjmując sztandar, siódmoklasiści zobowiązali się, że otoczą go czcią i będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz godnie reprezentować szkołę i naszego Patrona.