XX POWIATOWA OLIMPIADA SPORTOWA

„Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania,

w środowisku sprzyjającym pracy,
dziecko może dotrzeć do krańców świat”.

Celestyn Freinet

 

Radość, energia i ciekawość towarzyszyły dzieciom – uczestnikom Przeglądu Twórczości Dziecięceji  XX Powiatowej Olimpiady Sportowej pod hasłem „Igrzyska radości – zdrowiem przyszłości”.

27 września 2023 r.,na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nehrybce odbyły się wydarzenia. Przegląd Twórczości Dziecięcej i Sportowa impreza pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka  zgromadziła 143 uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla. W Olimpiadzie wzięły udział dzieci ze szkół  w Krasiczynie, Lesznie, Stubnie, Wyszatycach, Nehrybce, oraz ze Szkół Podstawowych nr 11 i nr 14 w Przemyślu. Uczniowie wystartowali w konkurencjach zespołowych oraz w jednej indywidualnej. Uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Pana Grzegorz Żuk nauczyciela oraz z zamiłowania wieloletniego instruktora nauki jazdy któryna miasteczku ruchu drogowego przeprowadził zajęcia z wykorzystaniem specjalnych okularów imitujących postrzeganie rzeczywistości.Wielkie emocje towarzyszyły szczególnie „świeżo upieczonym” pierwszoklasistom, dla których było to pierwsze takie przeżycie i wyzwanie w ich szkolnym życiu.

Kibice, goście, rodzice z dziećmi oraz nauczyciele, gorąco dopingowali i zagrzewali do wspólnej zabawy.Olimpiada została zorganizowana z inicjatywy nauczycielek należących do Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki  Celestyna Freineta Grupy Regionalnej Przemyśldziałającej przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była Pani Małgorzata Rysak – Kozyra Dyrektor ZS
w Nehrybce a koordynatorami działań były Panie Ada Dorociak i Edyta Norejko  nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, przy silnym wsparciu Pani Marzeny Siekaniec, Małgorzaty Stańko – Benedyk oraz Agnieszki Litwin. Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę tego wydarzenia.

Olimpiada rozpoczęła się przemarszem uczestników przed zaproszonymi gośćmi i zgromadzoną publicznością.W przemarszu brało udział  5 gmin: Gmina Przemyśl, Krasiczyn, Medyka, Stubno, Żurawica i Miasto Przemyśl. Krótkie przemówienia wygłosili zaproszeni goście. W czasie ceremonii otwarcia powieszona została igrzyskowa flaga z dziecięcymi uśmiechniętymi buźkami. Zapalając symboliczny znicz olimpijski otwarcia dokonali Pan Jan Pączek Starosta Przemyski wraz z Panią Małgorzatą Rysak –Kozyra Dyrektorem ZS w Nehrybce. Po odśpiewaniu hymnu ułożonego specjalnie przez Panią Renatę Haśkiewicz – Kudła na  cyklicznie organizowaną Olimpiadę, rozpoczęłysię zmagania sportowe.

Konkurencje zespołowe: bieg sztafetowy, bieg z przekładaniem szarfy, przenoszenie piłki.

Konkurencja indywidualna – mini maraton.  Dzieci startowały w swoich grupach wiekowych, osobno chłopcy i dziewczynki. Emocje były ogromne, którym towarzyszyła radość z osiągniętego zwycięstwa.

Na zakończenie zmagań, każde dziecko stanęło na podium i zostało uhonorowane dyplomem i złotym medalem za wolę walki, za wysiłek, za grę fair play, za uśmiech, w myśl słów barona Pierre de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umiejętnie toczyć rycerski bój”.

Klasy otrzymały puchar i dyplom. Gościnnie udział wzięła klasa I gospodarzy  z wychowawcą – p. Marzną Siekaniec.

Sędziagłówny p. Krzysztof Jędruch przedstawił punktację z minimaratonu.

KATEGORIA KLAS 2

Chłopcy

I miejsce Napora Jakub SP Nehrybka

II miejsce Kapłon Gracjan SP Wyszatyce

III miejsce Pawalski Marcel numer 11 Przemyśl

Dziewczęta

I miejsce Krajewska Emilia numer 11 Przemyśl

II miejsce Stachowska Karolina SP Nehrybka

III miejsce Siemaszko Julia SP Nehrybka

KATEGORIA KLAS 1

Chłopcy

I miejsce Pilawa Mikołaj SP Nehrybka

II miejsce Nodżak Fabian SP Nehrybka

III miejsce Pogorzelec Karol SP Nehrybka

Dziewczęta

I miejsce Leszczuch Martyna SP Nehrybka

II miejsce Chrobak Maja SP Nehrybka

III miejsce Gołębiowska Wiktoria SP Nehrybka

KATEGORIA KLAS 3

Chłopcy

I miejsce Rajek Michał numer 14 Przemyśl

II miejsce Horodecki Szymon numer 14 Przemyśl

III miejsce Andruszkiewicz Antoni numer 14 Przemyśl

Dziewczęta

I miejsce Horodecka Kamila numer 14 Przemyśl

II miejsce Patrias Martyna SP numer 14 Przemyśl

III miejsce Wojnarowicz Aleksandra SP STUBNO Przemyśl

 

Sponsorami tegorocznych nagród i słodkości byli:

  • Pan Jan Pączek Starosta Przemyski,
  • Pan Andrzej Huk Wójt Gminy Przemyśl,
  • Pani Janina Kwiatkowska Radna Gminy Przemyśl,
  • Pan Maciej Kamiński Dyrektor WORD
  • Pan Adam Kania Sołtys m. Nehrybka,
  • Pan Szeliga Andrzej Gospodarstwo Sadownicze,
  • Anonimowi sponsorzy.

 

Uczestników olimpiady swoją obecnością zaszczycili zaproszeni Goście:
Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski,
Pan Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl,
Pani Janina Kwiatkowska – Radna Gminy Przemyśl,
Zbigniew Hamielec– Wicedyrektor PCEN do spraw Oddziału  w Przemyślu,
Pan Maciej Kamiński – Dyrektor WORD,
Pan Piotr Worosz– Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatu Przemyskiego,
Pan Daniel Zielenkiewicz – Dyrektor ZS w Stubnie,
oraz Pani Elżbieta Komarnicka – Konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

Uczestnicy:

Gmina Przemyśl – SP Nehrybka  p. Ada Dorociak i p. Edyta Norejko, p.Małgorzata Stańko –Benedyk, p.Marzena Siekaniec
Gmina Krasiczyn – SP Krasiczyn p. Marta Kostka, Joanna Bielańska, Ewa Pankiewicz
Gmina Medyka – SP Leszno p. Janina Nowińska
Gmina Stubno – SP Stubno p. Elżbieta Musiał
Gmina Żurawica – SP Wyszatyce p. Halina Kamińska ( pomysłodawcaPrzeglądu Twórczości Dziecięceji  Olimpiady Sportowej pod hasłem „Igrzyska radości – zdrowiem przyszłości”).

Miasto Przemyśl SP 11 Przemyśl – p. Dorota Rusin

Miasto Przemyśl SP 14 Przemyśl – p. Anna Charatonik

Pan Krzysztof Jędruch – sędzia główny

Pan Mirosław Kowalski – sędzia pomocniczy

Pani Ewa Pankiewicz – sędzia pomocniczy

Pan Grzegorz Tokarz – sędzia pomocniczy

Podczas Olimpiady była obecna służba zdrowia i Ratownik medyczny.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg olimpiady serdecznie dziękujemy. Organizatorzy pragną wyrazić gorące podziękowania za wkład pracy włożonej w organizację wydarzenia rodzicom uczniów Zespołu Szkół w Nehrybce oraz całej społeczności lokalnej.