„DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE”

Dzień 5 października 2023r. był w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie tego dnia obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Szkoły.
Uroczystość zainaugurowana została mszą św. sprawowaną przez arcybiskupa Adama Szala i koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Pawlika w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce w intencji szkoły z udziałem Pani Dyrektor, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów z rodzicami oraz zaproszonych gości, m.in :
-Ks. Prałat Mieczysław Rusin – dziekan dekanatu Przemyśl I;
-Pan Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl,
-Pani Janina Kwiatkowska – Radna Gminy Przemyśl,
-Pan Adam Kania Sołtys m. Nehrybka,
-Pani Helena Rychlik- Radochońska –przedstawicielka absolwentów.
Druga część uroczystości odbyła się w szkole. W celu uczczenia Dnia Patrona uczniowie klasy IV, VI i VIII przygotowali montaż słowno- muzyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, podkreślając, że Patron naszej szkoły chociaż nie żyje już od 206 lat, to wśród społeczności szkolnej jego duch jest wciąż obecny. Tadeusz Kościuszko jest nadal dla młodego pokolenia wzorem poświęcenia dla Ojczyzny, niestrudzonym obrońcą praw człowieka do swobody, wolności osobistej i niezależności.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie wciąż na nowo poznają fakty z życia Patrona, analizują jego wielkie i małe czyny. Starają się na co dzień doskonalić i wcielać w życie słowa wypowiedziane przez Tadeusza Kościuszkę, które widnieją na naszym szkolnym korytarzu:
,,Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”. Słowa, które zachęcają do ponoszenia wysiłku, do pracy i zaangażowania.
W czasie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor, która podkreśliła w swojej wypowiedzi, że Tadeusz Kościuszko był także człowiekiem nauki i kultury. Zaakcentowała, że pasja Kościuszki do nauki i chęć poznawania świata pokazują, że rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności jest bardzo ważne i zachęciła wszystkich uczniów do kontynuowania swojej edukacji z determinacją i pasją, tak jak robił to Patron naszej szkoły.
Pan Wójt Andrzej Huk, przedstawiając postać naszego Patron z historycznej perspektywy, znaczył w swojej wypowiedzi, że takim ludziom, jak Kościuszko- zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej , możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów.
Swój głos również skierowała do społeczności szkolnej Pani Helena Rychlik- Radochońska, która podkreśliła, że wybitni ludzie, tacy jak Tadeusz Kościuszko i jego wartości, nigdy nie przemijają.
Zaakcentowała także, że są ludzie, którzy żyją w pamięci zbiorowej, w przekazywanym z pokolenia na pokolenie wspomnieniu, przywodząc na myśl, Panią Jadwigę Chmielewską, kierowniczkę szkoły i inicjatorkę nadania imienia Tadeusza Kościuszki naszej szkole.