Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Nehrybce

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Email Drukuj PDF

15.04.2011

„ Z ZASADAMI SAVOIR-VIVRE'U ZA PAN BRAT”

W dniu 15 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Przemyślu odbył się I Międzyszkolny Konkurs „ Z zasadami savoir-vivre’u za pan brat.” Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Miasta Przemyśla oraz Gminy Przemyśl. Do konkursu zgłosiło się łącznie 6 szkół - po 3 uczniów z każdej. Uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości zasad dobrego wychowania. Laureatami konkursu zostali : I miejsce - Wiktoria Lenczyk - SP8, II miejsce Klaudia Godos - SP14, III miejsce Weronika Weimer - SP Nehrybka.  Dyplomy i nagrody za udział w konkursie otrzymały również uczennice: Emilia Droń  oraz Patrycja Staniszewska. Patronat nad konkursem objęli: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Życie Podkarpackie, 1ST Grzegórska – Sp. z.o.o. Warszawa.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zasady dobrego wychowania , jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym. To właśnie szkoła oprócz nauczania pełni bardzo ważną funkcję wychowawczą i wspiera rodziców w tym zakresie. Staramy się, aby pewne wartości takie, jak np. szacunek do drugiego człowieka, wzajemna życzliwość były nieodzownym elementem funkcjonowania uczniów w życiu społecznym.

GRATULUJEMY !

 
Email Drukuj PDF

11.04.2011

RAJD GIMNAZJALNY

- ŚLADAMI HISTORII -

Uczniowie gimnazjum w Nehrybce wzięli udział w rajdzie pieszym, który odbył się dnia 11 kwietnia . Celem rajdu było podążanie śladami historii czyli fortyfikacji pierścienia obronnego Twierdzy Przemyśl. Organizatorami i opiekunami byli nauczyciele: Krzysztof Kocyła, Grzegorz Kozioł i Agnieszka Buczek. Na początku uczniowie zwiedzili cmentarz żydowski, następnie przeszli na cmentarz komunalny w Przemyślu. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie fortu Helicha w Grochowcach, na którym uczniowie wraz z opiekunami rozpalili ognisko i posilili się przed dalszą drogą. W czasie drogi powrotnej wszyscy rozmawiali i dyskutowali na temat historii  miasta Przemyśla. Cały pieszy rajd uświetniła ogromna wiedza w dziedzinie historii p. Krzysztofa Kocyły. Mimo tak długiej trasy - liczącej 15 km - na twarzach uczniów gościł uśmiech i nikt nie okazywał zmęczenia. Uczniowie gimnazjum zachęcają młodszych kolegów do podobnych wyjść ze szkoły, gdyż jest to wspaniałe doświadczenie.

 
Email Drukuj PDF

08.04.2011

WARSZTATY MUZEALNE

DOBRE MANIERY - CZYLI SZTUKA ŻYCIA

W piątek uczniowie klasy VI wzięli udział w warsztatach muzealnych "Dobre maniery". Tematem zajęć były dobre obyczaje i zachowanie się przy stole zgodnie z zasadami savoir - vivre'u. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć jadalnię z XIX w. oraz inne pomieszczenia muzealne. Następnie wzięli udział w prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z odpowiednim nakryciem stołu i zachowania się przy nim.

Dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach - w czym tkwi sedno sprawy? Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet jeśli byłby ubrany w łachmany?

To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławianie się, uśmiech, postępowanie nawet w drobnych sprawach - wszystko to mówi o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota savoir - vivre? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby obcować z ludźmi w sposób kulturalny.

Na koniec uczniowie podzielili się na dwie grupy: grupę dziewcząt i chłopców.  Następnie  otrzymali menu, do którego musieli przygotować nakrycie stołu. Obie grupy wypadły świetnie. Ten krótki test pokazał, ile z powszechnych zasad dobrego wychowania wpojonych przez rodziców stosują na co dzień. 

Więcej zdjęć...

 
Email Drukuj PDF

06.04.2011

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RYSUNKOWEGO POD HASŁEM:

„POWÓDŹ, POŻAR DNIEM CZY NOCĄ – STRAŻAK PRZYCHODZI CI Z POMOCĄ”.


Dnia 06.04.2011r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego  Konkursu Rysunkowego pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. W tym dniu uczennica klasy II Gimnazjum Aleksandra Noster pod opieką pedagoga szkolnego pani Teresy Nyrki udała się na powyższą uroczystość. Werdykt był wspaniały uczennica Aleksandra Noster zajęła – III miejsce w eliminacjach powiatowych. Nagrodę oraz pamiątkowy dyplom, wręczył Starosta Powiatu Przemyskiego pan Jan Paczek.

GRATULUJEMY!

 
Email Drukuj PDF

05.04. 2011

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2011 ZAKOŃCZONY!

Około 375 tys. szóstoklasistów w 12,8 tys. szkół podstawowych w całej Polsce pisało dzisiaj Sprawdzian szóstoklasisty 2011. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu był przedłużony o 30 minut. Wszyscy uczniowie pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W części matematycznej były w większości zadania dotyczące obliczenia pól powierzchni figur. Natomiast w części humanistycznej opis znaczka pocztowego, wiersz, tekst ze zrozumieniem i trzeba było napisać zaproszenie na wystawę. 

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Więcej zdjęć...

 
Email Drukuj PDF

01.04.2011

JEDZIEMY DO SOPOTU !

FINAŁ  KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MUSZELKA"

 


Uczniowie z klasy V zostali zakwalifikowani do finału konkursu matematycznego "MUSZELKA".  Chłopcy: Hubert Domin i Konrad Stadnicki będą godnie reprezentować naszą szkołę. Finał odbędzie się 14 maja 2011 r w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sopocie.  Nauczycielem przygotowującym uczniów jest pani Edyta Podbilska.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 
Email Drukuj PDF

30.04.2011

III MARATOM INFORMATYCZNY "GIMNETIADA" 2010/2011

W dniu 30 marca 2011 roku obył się finał III maratonu informatycznego "Gimnetiada", organizowany przez nauczycieli informatyki  z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Do rywalizacji stanęło 20 najlepszych uczniów z 9 gimnazjów Przemyśla i powiatu. Wśród nich był uczeń naszej szkoły  - Marcin Buciora.  W I części finału wszyscy uczniowie rozwiązywali test.  Po II części - rozwiązywaniu zadań praktycznych, uczestnicy konkursu w oczekiwaniu na wyniki zawodów oglądali ciekawy pokaz. Walka o podium i dalsze miejsca była bardzo wyrównana. Zwycięzca zdobył 56 punktów na 60 możliwych.

 

 

 

Gratulujemy Marcinowi, że znalazł się wśród najlepszych.

 
Email Drukuj PDF

28.03.2011

KONKURS RECYTATORSKI

" PISARZE I POECI DZIECIOM - CZTERY PORY ROKU"

W dniu 28.03.2011  dziesięciu uczniów z klas I - VI wzięło udział w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim „ PISARZE I POECI DZIECIOM - CZTERY PORY ROKU", zorganizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół w Nehrybce.  Komisja konkursowa oceniła  uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - dzieci młodsze z klas I - III
II  kategoria - uczniowie z klas IV- VI.
Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Beata Błahuta, Edyta Norejko i Joanna Tereszkiewicz. Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na poziom pamięciowego opanowania utworu, wyrazistość i poprawność wymowy oraz umiejętności interpretacji tekstu. Ważną rolę odegrało wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu - ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech do podkreślenia charakteru prezentowanych utworów. Każdy z recytatorów prezentował dwa wiersze: jeden o treści związanej z porami roku, a  drugi dowolny.  W przerwach, gdy obradowało jury, pani Ada Dorociak czytała
bajkę wszystkim dzieciom zebranym na widowni.
W pierwszej kategorii jurorzy
przyznali: pierwszą nagrodę  Marcelinie Marczakiewicz , II miejsce  -  Dominice Mielnik i Piotrowi Kanak, a III miejsce zajęli: Patrycja Haręzga i Patryk Pilawa.  W drugiej kategorii nagrodzono tylko jedną uczennicę  - I miejsce  zajęła Weronika Weimer. Do zwycięzców trafiły dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu: Oliwia  Domin, Bartosz Brzostowski, Agnieszka Sopel oraz Gabriela Habyk,  otrzymali dyplomy, a  ich zaangażowanie  zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Więcej zdjęć ...

 
Email Drukuj PDF

25.03.2011

NASI UCZNIOWIE OSIĄGAJĄ SUKCESY !

W dniu 25 marca 2011 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej i Informatycznej, organizowanym przez nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu.  Z zadaniami o tematyce technicznej zmagał się uczeń Bartosz Jędruch, który zdobył tytuł laureata konkursu zajmując III miejsce. Uczniowie: Sylwia Chrapek, Konrad Chruścicki, Maciej Liput oraz Marcin Buciora odpowiadali na pytania związane z budową i działaniem komputera, programów użytkowych i narzędziowych, algorytmiki itp. Po pierwszym etapie w finale wystąpił Marcin Buciora. W wyniku podliczenia punktacji uczestników konkursu  uzyskał  on tytuł finalisty.

GRATULUJEMY!

 
Email Drukuj PDF

21.03.2011

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

- TOPIENIE MARZANNY -

Wiosna kalendarzowa (astronomiczna) rozpoczyna się 21 marca. Właśnie tego dnia dzień i noc są równej długości. W naszej szerokości geograficznej o tej porze roku przyroda budzi się z zimowego snu. Zielenią się trawniki, kiełkują kwiaty i pąki na gałęziach drzew, jest coraz cieplej. To także czas zasiewów i oczekiwania na plony. Ludzie wierzyli, że obrzęd topienia Marzanny może to przyśpieszyć, ma też symbolizować dostatek w nadchodzącym roku. Jednym ze staropolskich zwyczajów (opisanych już w XV wieku), jest zwyczaj (obrzęd) Topienia Marzanny. Obecnie ma on miejsce 21 marca czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Wcześniej miał on miejsce  w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.

W tym dniu uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej pod opieką Pani Beaty Błahuty i Teresy Nyrki wykonali  Marzannę przyozdobioną wstążkami i udali się nad pobliską rzekę, aby pożegnać zimę. Kukłę Marzanny podpalono, a następnie wrzucono do wody, co miało symbolizować koniec zimy i początek wiosny. Dzieci recytowały wiersz Wandy Chotomskiej:

PŁYŃ SOBIE MARZANNO...

Płyń sobie Marzanno
Szumiącym potokiem,

Nad morze szerokie,

Nad morze głębokie


Zgiń, przepadnij zimo

I nie wracaj do nas,

Na przyjęcie wiosny

Otwórzmy ramiona.

Więcej zdjęć...
 
Email Drukuj PDF

18.03.2011

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

W MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMYŚLA

"PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE"

W dniu 18.03.2011 r. uczniowie z klasy VI uczestniczyli w warsztatach etnograficznych organizowanych przez pracowników Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Zajęciom teoretycznym towarzyszyła prezentacja multimedialna o historii pisanek oraz ludowych zwyczajach związanych z Wielkanocą. Uczniowie zapoznali się z technikami wykonywania tradycyjnych pisanek, sposobach ich pisania. Dowiedzieli się, że popularne wzory używane do zdobienia jajek miały swoje symboliczne znaczenie. Po zajęciach teoretycznych uczniowie pod okiem etnografa wykonali własne pisanki, pracowali różnymi technikami barwnie ozdabiając jajka wieloma wzorkami. Najładniejszą z pisanek uczniowie złożyli na ręce pani etnograf. Nasza pisanka weźmie udział w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Więcej zdjęć...

 
Email Drukuj PDF

15.03.2011

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

"PISARZE I POECI DZIECIOM - CZTERY PORY ROKU"

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie turnieju recytatorskiego w dniu 28.03.2011 r. o godzinie 10.00. Uczestnicy konkursu będą prezentować dwa utwory: jeden wiersz o porach roku, a drugi dowolnej treści. Czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć 5 minut. Więcej informacji w Regulaminie konkursu recytatorskiego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Edyta Norejko

ZAPRASZAMY!

 
Email Drukuj PDF

09.03.2011

PROGRAM EDUKACYJNY "PIERWSZY DZWONEK"

W naszej szkole realizowany jest program edukacyjny "Pierwszy dzwonek" w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”. W klasach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne, na których wykorzystano materiały pomocnicze dla edukatorów realizujących temat profilaktyki zakażeń wywoływanych przez meningokoki grupy C. W ramach zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny, skierowany do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Celem zajęć programowych jest przekazanie dzieciom w szkołach podstawowych oraz młodzieży w gimnazjach i liceach podstawowych informacji dotyczących:
• możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C,
• podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C,
• utrwalenia podstawowych zasad higieny.

Patronat nad programem edukacyjnym „Pierwszy dzwonek” objęła Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Wojewódzkie Kuratoria Oświaty: Podkarpackie, Śląskie, Lubuskie i Wielkopolskie.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie plastycznym, którego celem było promowanie i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań prozdrowotnych. Wszystkie prace będą wysłane  na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Rzeszowie.

Szkolnym koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Małgorzata Rysak.


 
Email Drukuj PDF

01.03.2011

"TRWAJ CHWILO, TRWAJ - JESTEŚ TAKA PIĘKNA..."

Uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum pod opieką pani Edyty Podbilskiej i  pani Małgorzaty Rysak, wzięli udział w wycieczce do Arłamowa, gdzie uczestniczyli w prawdziwym kuligu z zaprzęgiem konnym. Uroki zimy i piękne widoki mogli podziwiać pędząc ośnieżonymi ścieżkami po lesie. Dopisywała pogoda: bezwietrzna i słoneczna, a nade wszystko dopisywały humory. Sanna była wspaniała, a  mróz szczypał policzki. Po śnieżnych bojach, trochę zmarznięci, obsypani i natarci śniegiem wszyscy ogrzali się przy kominku  pijąc gorącą herbatę i jedząc pieczone kiełbaski. Miłośnicy białego szaleństwa mogli korzystać ze stoku. Saneczkowym wyścigom nie było końca.  Wszyscy się przekonali, że zima jest piękna, a wspólne zabawy integrują pokolenia.

 

Więcej zdjęć ...

 


Strona 17 z 20