Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Nehrybce

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla uczniów Rzecznik praw ucznia
Email Drukuj PDF

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole działa wybrany przez uczniów większością głosów (w drodze tajnego głosowania) nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Jest nim pani Joanna Tereszkiewicz.

Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika są: Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Konwencja Praw Dziecka, zaś jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

Zakres obowiązków Rzecznika Praw Ucznia:

1.     Znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej.

2.     Wspieranie szkoły poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

3.     Przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw

4.     Udzielanie pomocy prawnej osobom proszącym o interwencję, zwłaszcza w zakresie naruszania praw ucznia.

5.     Wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw.

6.     Wspieranie działań samorządu uczniowskiego.

7.     Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

8.     Kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.