Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Nehrybce

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dla nauczycieli O projekcie edukacyjnym
Email Drukuj PDF


O projektach edukacyjnych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych. Zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia „…projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu;
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.”

Ocena z projektu musi się znaleźć na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz ma być uwzględniona w ocenie zachowania ucznia.

 

Literatura:

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli - Metoda projektów

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli - jak organizować?

Narzędzia TIK wspomagające projekt gimnazjalny