Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki

w Nehrybce

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Historia szkoły
Email Drukuj PDF

 

zkoła w Nehrybce zaczęła funkcjonować od kwietnia 1946 roku w budynku, w którym obecnie znajduje się przedszkole. Budynek ten wybudowano w 1939 roku. Była to szkoła z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem nauczycielskim. Wiosną 1947 roku wytoczono obszar ogrodu szkolnego i oddano go do użytku.

W 1962 roku rozpoczęto budowę obecnej szkoły "Pomnika 1000 - lecia Państwa Polskiego". 30 Czerwca 1964 roku odbył się odbiór techniczny nowej szkoły a oddanie do użytku nastąpiło 30 sierpnia 1964 roku. Klucze do nowej szkoły przekazano kierowniczce szkoły pani Jadwidze Chmielewskiej.

1 stycznia 1973 wprowadzono zmianę powołując Urzędy Gmin i Zbiorcze Szkoły Gminne. W gminie Przemyśl zbiorczą szkołę gminną zlokalizowano w Nehrybce a jej pierwszym dyrektorem był mgr Edward Kucaba a zastępcą mgr Jerzy Walkowiak. Po dwóch latach gminnym dyrektorem został mgr Jerzy Walkowiak, dyrektorem szkoły mgr Krystyna Kielar, a zastępcą Pani Teresa Bochnacka.

Zarządzeniem Ministra Oświaty z 31 grudnia 1984, Zbiorcze Szkoły Gminne przestały istnieć i od września 1985 roku nasza szkoła została tylko szkołą podstawową. W miejsce gminnych dyrektorów szkół powołano gminnych inspektorów oświaty.
Pierwszym inspektorem był mgr Jerzy Walkowiak a po kilku latach zastąpił go mgr Ryszard Kogutkiewicz. Inspektoraty funkcjonowały do 1991 roku.

Od września 1989 roku dyrektorem naszej szkoły został Pan Jan Tarnawski. A od 1999 r. przez cztery lata przy szkole podstawowej istniał oddział zamiejscowy gimnazjum w Nehrybce z główną siedzibą Gimnazjum w Krównikach.

Od września 2002 dyrektorem szkoły podstawowej jest mgr Marek Maczuga. W miejsce Gminnego Gimnazjum w Krównikach z oddziałami zamiejscowymi powołano w każdej miejscowości, w której mieścił się oddział, gimnazjum, toteż od roku 2003 w Nehrybce znajduje się Zespół Szkół w Nehrybce, przy którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum, a jego dyrektorem jest mgr Marek Maczuga.

 

Od września 2008 dyrektorem Zespołu Szkół w Nehrybce (szkoły podstawowej i gimnazjum) jest mgr Beata Rojek.

Zebrał mgr Jerzy Kawa