Podaruj 1% podatku naszej szkole

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Zespołu Szkół w Nehrybce

Rozliczając swoje dochody za rok 2020, każdy z Państwa może przeznaczyć
1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Aby wspomóc nasza szkołę, należy odpowiednio wypełnić PIT.

Chcąc przekazać 1% podatku należy:

1. Wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT 37, część „K” rubryka 132. Nr KRS 0000270261 – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i wyliczoną kwotę odpisu od podatku;

2. W części „L” „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” w rubryce 134. podać nazwę naszej szkoły i nadany nr Stowarzyszenia MM – ZS NEHRYBKA 4077

3. Zaznaczając pozycję „wyrażam zgodę” (rubryka 135.) umożliwią Państwo Urzędowi Skarbowemu przekazanie swoich danych osobowych Stowarzyszeniu MM.
Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika.

Liczymy na Państwa życzliwość.

Gwarantujemy, że uzyskane pieniądze będą w całości wykorzystane na potrzeby dzieci i szkoły.

DZIĘKUJEMY!