Od 26 października – zdalna nauka dla uczniów klasy 4-8

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W okresie od 26 października do 8 listopada zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w klasach 4-8 przechodzimy na zdalne nauczanie. Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Kształcenie oraz kontakt z nauczycielami w klasach 4-8 będą prowadzone przy wykorzystaniu Office 365 oraz e-dziennika.Lekcje będą się odbywały według planu zajęć.Praca uczniów będzie monitorowana oraz oceniana przez nauczycieli. W przypadku przeszkód technicznych proszę na bieżąco kontaktować się z wychowawcą klasy.Świetlica dla dzieci i uczniów klas 1-3 działa zgodnie z planem.Nadal istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do nauki zdalnej. W celu wypożyczenia laptopa proszę o kontakt z dyrektorem szkoły.Kontakt z dyrektorem odbywa się poprzez e-mail: zsnehrybka@poczta.onet.pl oraz nr. tel. 16 671 19 11.