Pasowanie na czytelnika

19 listopada również nasi pierwszoklasiści dołączyli do szacownego grona czytelników. Uczniowie z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyli w zabawach i quizach sprawdzających znajomość bajek i baśni. Na zakończenie złożyli uroczyste ślubowanie:
„My uczniowie pierwszej klasy tobie, książko przyrzekamy,
że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy.
Obowiązków czytelnika przestrzegać będziemy pilnie
i z twych rad i twych mądrości korzystać od dziś usilnie.”
Każdy „świeżo upieczony” czytelnik szkolnej biblioteki otrzymał pamiątkowy dyplom, zakładkę oraz książkę w prezencie.