Czytam z klasą

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021uczniowie klas 1, 2 i 3 w ścisłej współpracy z Panią pracującą w odnowionej bibliotece szkolnej realizują międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III pt.: „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
Celem projektu jest:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym
– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.