Rekrutacja do nowego Przedszkola Samorządowego w Nehrybce

Drodzy rodzice!
Zaczynamy rekrutację do nowego Przedszkola Samorządowego w Nehrybce na rok szkolny 2021/2022.
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski będą wydawane od 22.02.2021 do 31.03.2021.
Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego należy złożyć do 8 marca 2021.
Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie przedszkola w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Serdecznie zapraszamy.