XIX Powiatowa Olimpiada Sportowa

26 października klasy I i II uczestniczyły w XIX Powiatowej Olimpiady Sportowej organizowanej przez PSAPC.F Grupę Regionalną Przemyśl. Tym razem, gospodarzem była SP nr 14 w Przemyślu w nowej hali sportowej. Wróciliśmy do tradycji, klasy freinetowskie reprezentowały zespoły. Klasa pierwsza 6 osób i klasa druga 5 osób. Klasa I zajęła zespołowo I miejsce w kategorii klas pierwszych, a klasa II miejsce III w kategorii klas trzecich. Wszyscy zawodnicy otrzymali złote medale, dyplomy
i puchar i dyplom dla klas. Dziękujemy organizatorom, sponsorom (Starostwo Powiatowe i p. Marianowi Szelidze z Grupy Producentów Owoców) za okazaną pomoc i wsparcie.