„EDUKACJA Z WOJSKIEM” -PROGRAM EDUKACYJNO-OBRONNY

 28 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach w ramach programu edukacyjno- obronnego, pt. ” Edukacja z wojskiem”, który jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
📌 Celem programu jest popularyzacja wiedzy z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, obrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, systemu alarmowania, łączności oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.
📌 Wojskowi szkoleniowcy w ciekawy sposób połączyli teorię z praktyką, zapoznając uczniów m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.
📌 To było dla uczniów niezwykłe doświadczenie służące podniesieniu ich świadomości w obszarze bezpieczeństwa, obronności i zachowania w sytuacjach kryzysowych.