POWIATOWY KONKURS “ALEKSANDER FREDRO INSPIRACJĄ DLA MŁODYCH” -I MIEJSCE

W ramach realizacji projektu “FREDRO W SZKOLE” uczennice naszej szkoły brały udział w powiatowym konkursie plastyczno-literackim organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej TRÓCZYCE, Urząd Miasta i Gminy Dubiecko oraz Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

Prace, Magdaleny Hańczuk i Joanny Kędzierskiej z klasy 6, będące przekładem intersemiotycznym wybranego utworu Aleksandra Fredry zostały zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej w Zamku w Dubiecku.

 

11 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, Pan Wicestarosta Przemyski  Marek Kudła wręczył nagrodę naszej uczennicy  Magdalenie Hańczuk z kl.VI  za zdobycie I miejscaw (kategorii: 7-13 lat) w Powiatowym Konkursie “Aleksander Fredro inspiracją dla młodych”.

 

Gratulujemy uczestniczkom!

 

Celem konkursu było:

-pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Aleksandra Fredry,

-promocja talentu dzieci i młodzieży,

-poszukiwanie nowych form i środków wyrazu,

-wspieranie postaw twórczych.

Dziewczyny przygotowywały prace konkursowe z inicjatywy Pani Joanny Tereszkiewicz.

#konkursyjęzykpolskiZSwN

#ProjektFREDROWSZKOLEJPZSwN

#ProjektFREDROWSZKOLE

#RokFredry